Aanmelden Projecten 2020

PROJECTEN VOOR TRAP-IN 2020 KUNNEN WEER WORDEN INGEDIEND.
Evenals voorgaande jaren zal ook in 2020 op Tweede Pinksterdag de Trap-In worden verreden in Uden en Volkel. Dat is op maandag 1 juni.De projecten voor de Trap-In van 2020 kunnen door inwoners van Uden en Volkel tot en met 23 december worden ingediend door middel van het insturen van een volledig ingevuld aanmeldingsformulier naar info@trap-in.nl.Mocht dit bezwaarlijk zijn dan is een aanvraagformulier vanaf onze website te downloaden dat daarna volledig ingevuld kan worden opgestuurd naar het secretariaat van de Trap-In, Muntmeester 177C, 5406 BH Uden. De richtlijnen voor inzending kunt u lezen op: Richtlijnen.Het bestuur roept u op om relevante projecten in te dienen.


Thumbnail

Video Trapin 2015

In 2015 is er voor de eerste keer een video gemaakt tijdens de Trap-in fietstocht.