Nieuws

Header4

Trap-in Uden/Volkel maakt selectie projecten 2022 bekend.

 Het bestuur van de Trap-in heeft de 15 projecten bekend gemaakt die voor 2022 zijn genomineerd voor een donatie. De Trap-in staat op de kalender genoteerd op Tweede Pinksterdag, 6 juni 2022.

Er kwamen dit keer 18 aanvragen binnen. Hiervan werden er op advies van de selectiecommissie 14 door het bestuur toegewezen. Samen met het missiewerk van pater Toon van Kessel in Chili kunnen in totaal weer 15 kleinschalige ontwikkelingsprojecten financiëel worden geholpen.

De 14 inzenders, alsmede hun geselecteerde projecten, zijn:

1    Maria Vermeer, Amara Foundation, Onderwijs aan gehandicapte kinderen, Kenia
2    Tineke Stolk, Beautiful Kidz, Voeding arme kinderen dagcentrum, Namibië
3    Jolique den Dekker, Brufut Vooruit, Bouw en materialen kraamunit, Gambia
4    Yvonne Verhagen, HWMCO, Onderwijs aan kansarme kinderen, Uganda
5    Ike van der Goot, Jantine Buijs, Onderwijs en medische kosten en noodhulp arme kinderen, Indonesië
6    Marianne Schepers-van Weert, Kinderen van de Zon, Naaiopleiding kansarme jongeren, Peru
7    Rein Vaanhold, Kruisheren, Leermiddelen technische school, Congo
8    Ellen Romviel en Piet Verkuijlen, Marijn, Verbeteren levensomstandigheden kansarme kinderen, Nicaragua
9    Ad Toonen, Martien Sonnemans, Schoolspullen kinderen van pygmeëen, Kameroen
10  Monique Dortmans, Miss Maasai, Onderwijs aan meisjes ter voorkoming vrouwenbesnijdenis, Kenia
11  Ranjan Palit, Puja, Medische zorg en noodhulp, Bangladesh
12  Thijmen van Loenen, Thamsanqa, Ondersteuning weeskinderen en jongeren (onderwijs/voeding), Zuid-Afrika
13  Harold van Zutphen, Vento Venti, Watertank, stroomvoorziening kliniek en melkpoeder weeskinderen, Congo
14  Ton van de Vegt, Watoto Foundation, Oprichting viskwekerij bij opleidingscentrum, Tanzania.

Logo Rabobank

Rabo ClubSupport bekend

Tijdens de uitreiking van de Rabo ClubSupport hebben we als Trap-in dit jaar € 460,74 mogen ontvangen.

INDIENEN VAN PROJECTAANVRAGEN VOOR TRAP-IN 2022 MOGELIJK

Er kunnen weer aanvragen voor projecten in ontwikkelingslanden worden ingediend voor de Trap-in. De fietstocht wordt in 2022 gehouden op Tweede Pinksterdag, maandag 6 juni in Uden en Volkel, onder voorbehoud van de dan geldende corona-maatregelen.

De projecten voor de Trap-In van 2022 kunnen weer door inwoners van Uden en Volkel tot en met 24 december 2021 bij voorkeur digitaal worden aangemeld door middel van het insturen van een volledig ingevuld aanmeldingsformulier naar info@trap-in.nl.

Mocht dit bezwaarlijk zijn dan is een aanvraagformulier vanaf de website te downloaden dat daarna volledig ingevuld kan worden opgestuurd naar het secretariaat van de Trap-In, Muntmeester 177C, 5406 BH, Uden

Logo Rabobank

Stemmen Rabo ClubSupport,

De Stichting Trap-in Uden/Volkel mag ook dit jaar weer deelnemen aan de Rabo Clubsupport Campagne. Rabobankleden bepalen hoe dit bedrag wordt verdeeld en wij hopen uiteraard dat u op Stichting Trap-in stemt. Doordat de fietstocht al 2 jaar niet door is gegaan, heeft de Trap In organisatie zelf niets nodig. De projecten die wij altijd steunen hebben het door de corona pandemie extra zwaar, dus onze bijdrage gaat naar de voedselpakketten die in derde wereldlanden zijn uitgedeeld.

Dit jaar stellen de Rabobanken in Oost-Brabant € 10 per lidmaatschap beschikbaar (€ 2 per stem). Als lid van de Rabobank is uw stem dus geld waard! De stemperiode loopt van 4 tot en met 24 oktober 2020. Alleen leden kunnen stemmen.

Hoe werkt het?

Via de Rabobank App of via Rabo Internetbankieren kunt u stemmen op Stichting Trap-in.

Stemmen kan gemakkelijk onder de knop “Zelf regelen”.

Klik vervolgens op de knop “Lidmaatschap”, daarna klikt u op “ClubSupport”.

Bij zoeken typt u “Stichting Trap-in”. Dan klikt u op “Toevoegen stemlijst”.

Nog geen lid? Als u klant bent van de Rabobank betekent dat niet automatisch dat u ook lid bent. Wilt u er zeker van zijn, dat u op onze Stichting kunt steunen, zorg er dan voor dat u lid  bent of wordt. Regel uw lidmaatschap gemakkelijk via de Rabo App of via Rabo internetbankieren. Het lidmaatschap van Rabobank is gratis.

Alvast hartelijk dank voor uw stemmen!

Delen van dit bericht met uw bekenden wordt uiteraard op prijs gesteld.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Stichting Trap-in Uden/Volkel.

Trap-in 2021: Met hulp van Harrie van Duijnhoven € 25.500,- voor 15 projecten.

 

Voor de tweede maal sinds het bestaan van de Trap-in kon op Tweede Pinksterdag vanwege Corona niet worden gefietst. Toch kan er dit jaar een totaalbedrag van € 25.500,- oftewel € 1.700,-- per  ontwikkelingsproject  worden uitgekeerd.

Dit dankzij de grote inzet van Harrie van Duijnhoven met ondersteuning van zijn vrouw Elly. Hij werd weer ruimhartig gesponsord door vele van zijn trouwe vrienden van de Trap-in. Daaronder ook weer enkele grotere sponsors, die hem niet in de kou lieten staan. Harrie bedankt hierbij hartelijk al zijn sponsors en is blij dat hij een bedrag van € 19.000,- kon overhandigen aan de organisatie van de Trap-in.

De Trap-in actie, waarbij deelnemers in familiekring konden fietsen op één van de routes uit voorgaande jaren en het startgeld konden overmaken, heeft eveneens bijgedragen aan dit mooie resultaat. Ook Martien van Kessel ging op pad en vond gehoor bij zijn achterban.

Editie 47 is dus ondanks Corona wederom géén verloren jaar voor de Trap-in geworden. De organisatie is dankbaar voor zoveel hartverwarmende steun vanuit de Udense samenleving en blij voor de projecten, die vanwege de pandemie nog steeds in zwaar weer verkeren.

Het bestuur van de Trap-in hoopt in 2022 weer een normale fietstocht onder gezonde omstandigheden te kunnen organiseren. Tweede Pinksterdag is dan op maandag 6 juni.

Udense Trap-in 2021: weer géén fietstocht, wél actie!

 

Opnieuw gaat de jaarlijkse fietstocht voor het goede doel op Tweede Pinksterdag niet door. De organisatie van de Trap-in vindt het spijtig dat de fietstocht wederom uit de kalender moet worden geschrapt. Er is nog te veel onzekerheid en op de korte termijn is er nog geen versoepeling van het coronabeleid te verwachten. Toch wil het bestuur weer een actie op touw zetten om de 15 gekozen projecten door de pandemie heen te helpen.

“Op 24 mei a.s. zou de 47ste editie van de Trap-in fietstocht plaatsvinden. Maar de

anderhalvemetermaatregel blijft vooralsnog van kracht en de vaccinatiegraad is naar verwachting nog niet hoog genoeg. Omdat we de gezondheid van de deelnemers moeten waarborgen en niet willen tornen aan het feestelijk karakter van de fietstocht, moeten we voor het tweede jaar op rij de stekker eruit trekken”, zegt het bestuur.

“Toch willen we dat onze 15 geselecteerde ontwikkelingsprojecten zo min mogelijk lijden onder de coronapandemie en daarom is er een alternatief bedacht, dat past in deze wankele periode.  Op de website (www.trap-in.nl) hebben we de fietsroutes van de afgelopen jaren gezet. We bieden nu iedereen de gelegenheid om op eigen kracht in familiekring één van die routes te fietsen. Het zou een mooi gebaar zijn als u tussen Pasen en Pinksteren symbolisch het startbedrag van de fietstocht of liefst méér overmaakt aan: Trap-in Uden/Volkel

(IBAN NL 68 RABO 017 15 90 279) onder vermelding van “donatie 2021”.

Ook Harrie van Duijnhoven, vanaf het allereerste begin van de Trap-in onze grootste gesponsorde deelnemer, heeft toegezegd zijn uiterste best te doen om dit jaar weer een donatie aan onze projecten mogelijk te maken. Dit keer zal hij zijn bekende sponsors telefonisch benaderen. Mocht de actie niet slagen dan schuiven we de projecten door naar volgend jaar. We hopen echter dat er geen verloren jaar ontstaat en dat we deze editie met een zo goed mogelijk resultaat kunnen afsluiten”, aldus Dick van Doorn, voorzitter Trap-in. 

PROJECTEN 2021 BEKEND

Het bestuur van de Trap-in heeft de 15 projecten bekend gemaakt die voor 2021 zijn genomineerd voor een donatie. De Trap-in staat op de kalender genoteerd op Tweede Pinksterdag, 24 mei 2021.
Er kwamen dit keer 17 aanvragen binnen. Hieruit werden er op advies van de selectiecommissie 14 door het bestuur toegewezen. Samen met het werk van pater Van Kessel in Chili kunnen in totaal weer 15 kleinschalige ontwikkelingsprojecten financieel worden geholpen.
Vanwege de Corona is het nog erg onzeker of de Trap-in dit jaar kan doorgaan. Als de fietstocht niet mogelijk blijkt, zullen de onderstaande projecten worden meegenomen als goed doel voor de Trap-in 2022.


De veertien inzenders, alsmede hun geselecteerde projecten zijn:

 1. Maria Vermeer, Amara Foundation, Onderwijs aan meervoudig gehandicapte kinderen, Kenia
 2. Jolique den Dekker, Brufut Vooruit, Bouw en materialen kraamunit, Gambia
 3. Margot Verbeek-Helsen, Chitungulu, Voedselzekerheid door aanleg peulvruchtentuinen, Zambia
 4. Yvonne Verhagen, HWMCO, Wateropvanginstallatie basisschool, Uganda
 5. Marianne Schepers-van Weert, Kinderen van de Zon, Opstart naaiopleiding in opvangcentrum, Peru
 6. Ellen Romviel en Piet Verkuijlen, Marijn, Opknappen bibliotheek voor ondersteuning onderwijs, Nicaragua
 7. Ad Toonen, Martien Sonnemans, Inkomensvoorziening vrouwen pygmeeen, Kameroen
 8. Monique Dortmans, Miss Maasai, Onderwijs aan meisjes ter voorkoming vrouwenbesnijdenis, Kenia
 9. Ranjan Palit, Puja, Medische zorg met name aan zwangere vrouwen en jonge kinderen, Bangladesh
 10. Pierre Schreuder, Second Home, Dagbesteding mensen met een handicap, Gambia
 11. Ike van der Goot, Steun voor Lombok, Onderwijs en medische kosten arme kinderen, Indonesie
 12. Wim van de Wetering, The Next Smile, Onderwijs ter voorkoming van kinderarbeid, Tanzania
 13. Ton van de Vegt, Watoto Foundation, Aanschaf matrassen drop-in centre straatkinderen, Tanzania
 14. Rina Brugmans, Zweli Foundation, Voeding kinderen, Zuid-Afrika.

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Copyright 2022 | Algemene voorwaarden | Vrienden