Projecten in beeld

Header 1
1. Nieuwe Schooluniformen

Stichting kinderen van de Zon

 

Al van jongs af aan wil de Udense Marianne Schepers zich maatschappelijk inzetten voor kansarme kinderen. In 2001 gaat zij voor de eerste keer naar Peru, met als missie het verbeteren van de levensomstandigheden en ontwikkelingsmogelijkheden van straatverkopertjes. Straatkinderen worden vaak meegetrokken in het harde leven van de straat met drugs en prostitutie. Deze kinderen, zonder toekomst en in de bloei van hun leven, worden door hun omgeving verstoten en genegeerd. Kinderen van de Zon doorbreekt de neerwaartse spiraal van deze kinderen en biedt onderwijs, maatschappelijk werk, muziekonderwijs en vakopleidingen om te voorkomen dat de kinderen afglijden naar een definitief leven op straat. Hierdoor biedt Kinderen van de Zon zekerheid en een toekomst aan deze kinderen en maakt zij voor hen het verschil tussen leven en overleven. Want elk kind verdient gelijke kansen, waar ook ter wereld! Dankzij de steun van de Trap-In heeft Kinderen van de Zon schooluniformpjes, schoolmaterialen en sportmaterialen kunnen aanschaffen, zodat de kinderen onderwijs kunnen volgen en tijdens het sporten hun problemen kunnen vergeten en echt even kind kunnen zijn. En in deze moeilijke coronatijd heeft men de gezinnen kunnen steunen met voedselpakketten en water. Dankzij projecten zoals de Trap-In kan Kinderen van de Zon haar mooie werk doen, want alleen samen staan we sterk!

 

2. Onderwijs
3. Naaiopleiding
4. Corona Voedselpakketten
5. Sportmaterialen Dankzij Trap In
6. Water Dankzij Trap In

 

Voor meer informatie zie de website van Stichting Kinderen van de Zon:

www.kinderenvandezon.org

Foto Puja 5

Stichting Puja

De in Uden woonachtige Ranjan Palit heeft goede contacten in Bangladesh, om het leven voor de armsten daar beter te maken. Dit doet hij via Stichting Puja. Stichting Puja streeft naar een evenwichtige ontwikkeling. Van Bangladesh in het algemeen, en van de Chittagong Hill Tracts in het bijzonder. Onder andere door de coronacrisis, maar ook daarvoor al is er een grote economische crisis. De bijdragen van de Trap in hebben geholpen om noodhulp te verlenen. Ook de religieuze vervolgingen van de hindoe- en andere minderheden door Islamitische extremisten eisen hun tol: woningen, tempels en andere gebouwen worden in brand gestoken en meisjes afkomstig uit de minderheden worden verkracht en gedwongen uitgehuwelijkt aan Moslim-extremisten. Ook hier bieden wij noodhulp en proberen wij religieuze verdraagzaamheid te bevorderen.

Verder verleent Stichting Puja medische hulp, vooral gericht op vrouwen en meisjes, die vaak qua rechten een sterk achtergestelde positie innemen maar wel verantwoordelijk zijn voor een groot deel van de voedselvoorziening en in het algemeen de zorg voor het huishouden hebben.

Wij verzorgen gezondheidskampen en leiden vroedvrouwen op. In het verleden hebben we een kraamkliniek en algemene kliniek opgericht waar we nog steeds de vrouwen helpen. We bevorderen de hygiëne en bieden vrouwen en meisjes opleidingen. De Trap in is een trouwe donateur, waardoor we veel mensen hebben kunnen helpen middels deze projecten!

 

Foto Puja 2
Foto Puja 3
Foto Puja 1
Foto Puja 4
Foto Puja 6

 

Voor meer informatie zie de website van Stichting Puja:

www.stichtingpuja.org

Amara Foundation Foto 1

Amara Foundation

Maria Vermeer uit Uden zet zich al jaren in voor de kinderen van Kenia. Dit doet ze door haar vrijwilligerswerk voor stichting Amara Foundation. In Kenia zijn veel weeskinderen waar de familie (vaak om financiele redenen) niet voor kan zorgen. De Amara foundation is werkzaam in Kenia en draagt daar zorg voor opvang, school en waar mogelijk terugplaatsing van de kinderen bij de gezinnen. Kinderen van 0 t/m 12 jaar wonen bij het St. Clare Childrenshome, van waaruit in eerste instantie wordt gekeken of het mogelijk is om de kinderen weer bij familie te laten wonen. Sinds 2012 ondersteunen we dit onderdeel van het project financieel. Sinds 2018 is ondersteuning voor re-integratie een belangrijker onderdeel van Project Zorg geworden. Dit in het kader van de visie “van tehuis naar thuis!” De bijdrage van de Trap hebben al veel kinderen geholpen om vanuit een veilige omgeving naar school te kunnen, en te werken aan hun toekomst.

 

Amara Foundation Foto 2
Amara Foundation Foto 3
Amara Foundation Foto 4

 

Voor meer informatie zie de website van Amara Foundation

www.amarafoundation.org

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Copyright 2023 | Algemene voorwaarden | Vrienden