ANBI

Header8
Sponsors

Contactgegevens

Stichting Trap-In
Muntmeester 177C
5406 BH Uden

0413-280916
info@trap-in.nl
RSIN: 8008.87.116

Belastingvrij schenken

De Trap-in heeft een ANBI-erkenning. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat houdt in dat het voor gevers van donaties, giften en legaten fiscaal aantrekkelijk is om aan een ANBI-instelling geld te geven. Op het aangiftebiljet Inkomstenbelasting van de Belastingdienst kan het worden opgegeven als gift. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.

Voor giften aan de Trap-in kun je het hele jaar door storten op IBAN NL 68 RABO 017.15.90.279 ten name van Trap-In Uden/Volkel.

Hoofdlijnen actuele beleidsplan:

Doelstelling en werkzaamheden van de Trap-In

Stichting Trap-in zet zich in om de eerste levensbehoeften van de armste bevolking in ontwikkelingsgebieden te verbeteren.

De ingediende projecten dienen betrekking te hebben op het verbeteren van de primaire levensomstandigheden van de lokale bevolking, waarbij je moet denken aan voedselvoorziening, kleding, gezondheidszorg, onderwijs, huisvesting en andere sociale noden.

Meer info op onze projecten pagina

Projecten van de Trap-in moeten een link hebben met Uden of Volkel. Dat wil zeggen dat je alleen als inwoner van Uden of Volkel een project kunt indienen. Je dient rechtstreeks en actief in contact te staan met een projectdrager ter plaatse in het ontwikkelingsgebied en daardoor op de hoogte te zijn van de voortgang van het project.

De projecten dienen kleinschalig en fysiek dan wel financieel afgerond van karakter te zijn en direct gericht te zijn op hulp binnen één jaar aan de plaatselijke bevolking.

Wijze hoe inkomsten worden verkregen

Dit doen we door het inzamelen van geld voor kleinschalige projecten tijdens het jaarlijkse fietsevenement op Tweede Pinksterdag en door sponsoring door bedrijven en particulieren. Door middel van deze fietstocht met een aantal attractieposten met muziek en een hapje en drankje zorgen we tevens voor gezelligheid en saamhorigheid binnen de Udense gemeenschap.

Beheer en besteding van het vermogen

Het vermogen van de stichting wordt beheerd door de penningmeester.
De penningmeester legt maandelijks verantwoording van de cijfers af aan het complete bestuur.
Alle bankafschriften worden ook elke maand overhandigd aan de voorzitter voor inzicht en ondertekening.
Jaarlijks wordt de penningmeester en het vermogen gecontroleerd door een onafhankelijke kascommissie.

Beloningsbeleid

Het complete bestuur van de Stichting Trap-In Uden/Volkel verricht de werkzaamheden op vrijwillige basis, dus om niet. Er blijven dus geen gelden aan de ‘strijkstok hangen’, omdat het bestuur en de vrijwilligers niet worden betaald.

Jaarverslag ANBI

Jaarverslag

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.