Projecten

Header3

Criteria

Projecten van de Trap-in moeten een link hebben met Uden of Volkel. Dat wil zeggen dat je alleen als inwoner van Uden of Volkel een project kunt indienen. Je dient rechtstreeks en actief in contact te staan met een projectdrager ter plaatse in het ontwikkelingsgebied en daardoor op de hoogte te zijn van de voortgang van het project.

De ingediende projecten dienen betrekking te hebben op het verbeteren van de primaire levensomstandigheden van de lokale bevolking, waarbij je moet denken aan voedsel- voorziening, kleding, gezondheidszorg, onderwijs, huisvesting en andere sociale noden.

De projecten dienen kleinschalig en fysiek dan wel financieel afgerond van karakter te zijn en direct gericht te zijn op hulp binnen één jaar aan de plaatselijke bevolking.

De donatie van de Trap-in is niet bedoeld voor salarissen en reiskosten aan hulpverleners, directe middelen ten behoeve van hulpverleners, individuele projecten aan één of enkele mensen, grootschalige doorlopende projecten of een combinatie met andere fondsen of aflossing van schulden.

Header 1

Procedure

Via de regionale pers en de sociale media word je elk jaar medio november uitgenodigd een aanvraag voor een project in te dienen. Tot Kerstmis heb je daartoe de mogelijkheid en daarna wordt de termijn afgesloten.

De ingediende projecten worden vervolgens beoordeeld door een selectiecommissie. Deze commissie selecteert maximaal 15 projecten en maakt dan een voorstel aan het bestuur. De hoogst gewaardeerde projecten komen in aanmerking voor een donatie. Het bestuur beslist welke projecten hiervoor in aanmerking komen. Goedgekeurde projecten worden alleen in het jaar van aanvraag gesteund. Je wordt eind februari schriftelijk op de hoogte gesteld van dit besluit. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Binnen één jaar draag je zorg voor verantwoording en rapportage van de besteding van de donatie door middel van een verslag, een financieel overzicht van de gemaakte kosten in euro’s en beeldmateriaal, dat we mogen gebruiken voor onze website.

Header9

Aanmelding

Als je aan de genoemde voorwaarden voldoet dan kun je de aanvraag indienen. Ook als we je vorig jaar moesten teleurstellen, ben je dit jaar weer welkom.

Je kunt je project digitaal indienen door middel van het insturen van een volledig ingevuld aanmeldingsformulier naar info@trap-in.nl.

Mocht je dit bezwaarlijk vinden, dan kun je het aanvraagformulier vanaf onze website downloaden en daarna volledig ingevuld en ondertekend opsturen naar het secretariaat van de Trap-in. Onder het aanvraagformulier kun je ook het formulier downloaden.

Header11

Selectiecommissie

De selectiecommissie is samengesteld uit de volgende leden:

Richard de Groot, Martien van Kessel, Ernest de Groot, Nico Rovers en Hanneke Nooijen.

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Copyright 2022 | Algemene voorwaarden | Vrienden