Projecten

Header3

Criteria

Projecten van de Trap-in moeten een link hebben met Uden of Volkel. Dat wil zeggen dat je alleen als inwoner van Uden of Volkel een project kunt indienen. Je dient rechtstreeks en actief in contact te staan met een projectdrager ter plaatse in het ontwikkelingsgebied en daardoor op de hoogte te zijn van de voortgang van het project.

De ingediende projecten dienen betrekking te hebben op het verbeteren van de primaire levensomstandigheden van de lokale bevolking, waarbij je moet denken aan voedsel- voorziening, kleding, gezondheidszorg, onderwijs, huisvesting en andere sociale noden.

De projecten dienen kleinschalig en fysiek dan wel financieel afgerond van karakter te zijn en direct gericht te zijn op hulp binnen één jaar aan de plaatselijke bevolking.

De donatie van de Trap-in is niet bedoeld voor salarissen en reiskosten aan hulpverleners, directe middelen ten behoeve van hulpverleners, individuele projecten aan één of enkele mensen, grootschalige doorlopende projecten of een combinatie met andere fondsen of aflossing van schulden.

Header 1

Procedure

Via de regionale pers en de sociale media word je elk jaar medio november uitgenodigd een aanvraag voor een project in te dienen. Tot Kerstmis heb je daartoe de mogelijkheid en daarna wordt de termijn afgesloten.

De ingediende projecten worden vervolgens beoordeeld door een selectiecommissie. Deze commissie selecteert maximaal 15 projecten en maakt dan een voorstel aan het bestuur. De hoogst gewaardeerde projecten komen in aanmerking voor een donatie. Het bestuur beslist welke projecten hiervoor in aanmerking komen. Goedgekeurde projecten worden alleen in het jaar van aanvraag gesteund. Je wordt eind februari schriftelijk op de hoogte gesteld van dit besluit. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Binnen één jaar draag je zorg voor verantwoording en rapportage van de besteding van de donatie door middel van een verslag, een financieel overzicht van de gemaakte kosten in euro’s en beeldmateriaal, dat we mogen gebruiken voor onze website.

Header9

Aanmelding

Als je aan de genoemde voorwaarden voldoet dan kun je de aanvraag indienen. Ook als we je vorig jaar moesten teleurstellen, ben je dit jaar weer welkom.

Je kunt je project digitaal indienen door middel van het insturen van een volledig ingevuld aanmeldingsformulier naar info@trap-in.nl.

Mocht je dit bezwaarlijk vinden, dan kun je het aanvraagformulier vanaf onze website downloaden en daarna volledig ingevuld en ondertekend opsturen naar het secretariaat van de Trap-in. Onder het aanvraagformulier kun je ook het formulier downloaden.

Header11

Selectiecommissie

De selectiecommissie is samengesteld uit de volgende leden:

Annie van den Bosch, Patrick van Kessel, Ernest de Groot, Nico Rovers en Hanneke Nooijen.

Projecten Trap-in 2024 bekend

 

Jaarlijks wordt in Uden/Volkel op 2e pinksterdag de Trap-in gehouden. Met keuze uit routes van 30 km of 50 km krijg je een dag vol avontuur en plezier. Onderweg zijn op verschillende posten heerlijke versnaperingen verkrijgbaar, en er is muziek die de sfeer compleet maakt. Met als doel: het ondersteunen van kleinschalige ontwikkelingsprojecten die levens veranderen.

 

Dit jaar is de Trap-In op 20 mei 2024. De 50e editie; een jubileum dus! Ook dit jaar zijn er weer een aantal kleinschalig ontwikkelingsprojecten gekozen die financieel geholpen worden. De geselecteerde projecten zijn:

 1. Amara Foundation – Re-integratie in gezin van weeskinderen
 2. Brufut Vooruit – Inrichting kraamafdeling kliniek
 3. Chitungulu – Waterput bij peulvruchtentuin en bescherming gewassen
 4. Homa Farm – Lesmateriaal basisschool
 5. HWMCO – Leermaterialen basisschool
 6. Kinderen van de Zon – Naaiopleiding jongeren en alleenstaande moeders
 7. Miss Maasai – Voorkomen vrouwenbesnijdenis door scholing Maasaimeisjes
 8. Puja – Medische zorg en noodhulp
 9. Rescue Baby Gambia – Verloskundige zorg
 10. Stichting Special care Gulbarga – Hulp aan gehandicapte kinderen Dalit bevolking
 11. Thamsanqa – Ondersteunen van weeskinderen en -jongeren (voeding, onderwijs)
 12. Watoto Foundation – Voeding leerlingen vakopleiding

           

Wil je meedoen aan dit geweldige evenement of wil je graag je steentje bijdragen aan de organisatie? Bezoek onze website www.trap-in.nl voor meer informatie of neem contact op met onze voorzitter Ton van Lieshout op 06-33035843.

 

En vergeet niet, uw vrijgevigheid kent geen grenzen! Giften zijn het hele jaar door welkom op rekeningnummer NL 68 RABO 01715 90 279 ten name van Trap-in Uden/Volkel

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.