Trap-in

Header 1

Missie van de Trap-in

Stichting Trap-in zet zich in om de eerste levensbehoeften van de armste bevolking in ontwikkelingsgebieden te verbeteren. Dit doen we door het inzamelen van geld voor kleinschalige projecten tijdens het jaarlijkse fietsevenement op Tweede Pinksterdag en door sponsoring door bedrijven en particulieren. Door middel van deze fietsstocht met een aantal attractieposten met muziek en een hapje en drankje zorgen we tevens voor gezelligheid en saamhorigheid binnen de Udense gemeenschap.

Geschiedenis

De oorsprong van de Trap-in ligt in de zorg van de Udense katholieke parochies voor hun missionarissen. Tot en met 1973 werden namelijk door de vier Parochiële Missie Comité’s via eigen acties gelden ingezameld voor hun eigen missionarissen. Aangezien de ene parochie slechts één missionaris had en de ander wel tien, werd het idee geboren om een gezamenlijke actie te ondernemen voor alle Udense parochies. Zo werd in 1974 door de gezamenlijke PMC’s een grote Fancy Fair opgezet in de vroegere Markthal.

 

Bij de evaluatie werd door toenmalig pastoor Maas het idee geopperd om voortaan een Walk-in te organiseren, maar dan op de fiets: de Trap-in.  Er werd uit de vier Udense PMC’s een comité samengesteld onder voorzitterschap van Willy Brouwers.Er werd gediscussiëerd over vormgeving, aankleding, logistiek, controle, sponsoring en veiligheid, want het was een primeur in Nederland. Op 1 juni 1975 vond vervolgens de allereerste Trap-in plaats.  Met 1500 fietsers werd al meteen een geweldig sponsorbedrag van 29.000,-- gulden bij elkaar gefietst. Een succesvolle actie dus en zeker voor herhaling vatbaar. De Tweede Pinksterdag werd voortaan de vaste dag van de jaarlijkse fietstocht.

 

Op basis van de opgedane ervaringen is het concept in de loop van de jaren sterk verbeterd. Zo werden de attracties langs de route uitgebreid, werd de veiligheid verbeterd door de aanstelling van verkeersbegeleiders, werd de muzikale omlijsting uitgebreid en de pannenkoekenpost  professioneler. In 1992 werd de Trap-in ingeschreven als stichting bij de Kamer van Koophandel.

In 1998 werd Volkel toegevoegd met een eigen startpunt. In 1999 werden commerciële sponsoren toegelaten, werden reclameuitingen langs de route en op het drukwerk mogelijk, werd het aantal vrijwilligers flink uitgebreid tot ver boven de honderd, werden de ik-fiets-niet-kaarten ingevoerd, werd in eigen beheer een eigen website ontwikkeld en deden de sociale media hun intrede.

Header11

Ontwikkelingen

In de loop der jaren zijn er steeds meer missionarissen afgevallen om te ondersteunen, maar de interesse vanuit de Udense en Volkelse gemeenschap voor de Trap-in is gebleven. Jaarlijks worden er nog steeds tienduizenden euro’s opgehaald voor de arme bevolking in ontwikkelingslanden. In eerste instantie kwam de donatie uitsluitend via de missionarissen bij hen terecht, maar sinds 2003 kan iedere inwoner uit Uden of Volkel met een directe link naar een ontwikkelingsproject , een aanvraag voor een donatie doen. De Trap-in ondersteunt nu jaarlijks maximaal 15 kleinschalige projecten en is er nu nog maar één missionaris met zijn thuisbasis in Uden en automatisch meedoet.  Er is een selectiecommissie die de projecten beoordeelt aan de hand van de voorwaarden, zoals die elders op de website staan vermeld.

Het jaar 2020  was een historisch dieptepunt voor de Trap In. Voor het eerst sinds 1975 moest de Trap In vanwege Corona worden afgelast, terwijl de voorbereidingen al in een vergevorderd stadium waren. Dat voorjaar gooide de coronacrisis, met Uden als grootste brandhaard, roet in het eten. Om de verspreiding van het Covid-19 virus tegen te gaan moest alles in lockdown en werden ook alle evenementen afgeblazen, waaronder de Trap-in. Als alternatief heeft het bestuur toen besloten een geldinzamelingactie op touw te zetten, zodat we onze projecten toch een beetje door de pandemie heen konden helpen. Omdat de situatie nog niet verbeterd was, was de Trap-in 2021 ook afgelast en is opnieuw een alternatief bedacht, waarbij alle fietsers de gelegenheid wordt geboden om op eigen kracht in familiekring te fietsen. Gelukkig mocht in 2022 weer gefietst worden. Dat was ook het eerste jaar waarin er gepind kon worden bij de start, iets wat de jaren erna een vervolg kreeg. Zo bouwt de Trap-In aan de toekomst!". 

Bestuur

Na zoveel jaar ervaring is er nu een stevige organisatie en een dik draaiboek dat wordt aangestuurd door een team van 7 bestuursleden. Het bestuur kan elk jaar rekenen op de inzet en steun van meer dan 100 gemotiveerde vrijwilligers.

Bestuurssamenstelling met taken:

Naam Functie Neventaak
Ton van Lieshout Voorzitter  
Hanneke Nooijen Secretariaat  
Marij Bellen van den Bosch Penningmeester  
Birgit Andersen-Drexler Lid Inkoop benodigdheden
Wim Mikkers Lid Routecommissie
Henk van den Bosch Lid Website beheer
Jacco Stam  Lid  
Willie Bergmans Lid  

 

 

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.